CLASSES PERSONALITZADES

Poster totes les classes haurien de ser personalitzades, analitzar amb detall cada cos, les necesitats especicfiques, les zones a enfortir, les zones a estirar,  estudiar el caminar, habits a la feina… i sobretot veure i acompanyar el procès de transformaciò de cada persona  sessio a sessiò.

Canviar habits corporals necesita de constancia, recolçament i motivación.

Adaptar els exercis, segons la persona i el moment.

Hold that side plank
Shot of an instructor helping a woman with her pilates workouthttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pu/shoots/806460.jpg