Mindfulness

 

El Mindfulness

És l’estat de consciència que sorgeix de parar esment de manera voluntària, amable (fins i tot amb compassió) a l’experiència del moment present, sense jutjar-la o avaluar-la i sense reaccionar a ella. És a dir, acceptant-la tal qual independentment que sigui agradable o no, (Segons Kabat Zinn 2003).

És un terme posat per la psicologia occidental que ha estat pres de pràctiques ancestrals orientals les quals tracten, simplement, de mantenir la consciència habitant el moment present.

D’aquesta manera, mindfulness és la traducció anglesa del vocable sati, de l’idioma pali en el qual estan escrits els textos més antics del budisme.

La paraula Sati pot traduir-se com a Observació atenta i equànime dels fenòmens per a percebre’ls tal com són, sense distorsions emotives o intel·lectuals.

Set habilitats o actituds mindfulness:

• No jutjar: Observar la pròpia experiència amb imparcialitat o equanimitat. L’habitual és etiquetar, categoritzar o classificar el que perceben els sentits.

• Acceptació: Reconèixer i assumir l’experiència present sense tractar de canviar-la, més enllà del seu nivell de grat i sense confondre-la amb passivitat o indiferència.

• Paciència: Respectar i lliurar-se al ritme natural de les coses. No accelerar els processos ni alentir.

• Ment de principiant: Implica deixar a un costat les idees i expectatives prèvies per a poder atendre la realitat que esdevé tal com és i poder mirar-la amb una mirada neta, nova, com si fos la primera vegada.

• Confiança: Confiar en la saviesa del propi organisme i en el propi potencial de cadascun.

• No esforçar-se: Deixar que les coses siguin com són, deixant anar el desig que siguin diferents. Implica rebutjar qualsevol esforç volitiu.

• Deixar passar (no lluitar): Observar sense “enganxar-se” a cap pensament o emoció, deixant que flueixin els diferents objectes que esdevenen.

Habilitats de Relaxació, Meditació i Mindfulness(REMIND)

• Atenció: capacitat voluntària d’orientar la ment cap a un objecte.

• Respiració: clau per a portar una vida sana i plena.

• Relaxació: acte de deixar anar i descontraerels músculs i la ment així com no tenir o produir tensió en ells.

• Visualització: habilitat de representar mentalment qualsevol objecte, escenari o vivència integrant la voluntat i la imaginació.

• Veu-parla: la manera de parlar-nos a nosaltres mateixos així com de relacionar-nos amb els altres.

• Consciència sensorial: és la capacitat global d’una persona de percebre a través dels diferents sentits i adonar-se d’aquesta percepció.

• Postura: ser conscients de la nostra posició, la col·locació determinada de totes les parts del cos en un moment concret, i la importància d’aquesta.

• Energia: ser conscients del flux vital que circula pel nostre cos, la dimensió del qual influeix en el cos i la ment.

• Moviment conscient: capacitat humana de moure’s amb el to muscular adequat.